Radio Al-Hidayah 87.6 FM Solo


Ibadah


Ibadah1. Laksanakan segala apa yang diwajibkan Allah, niscaya kamu menjadi orang yang paling bertakwa. (HR. Ath-Thabrani)
 
2. Laksanakan ibadah sesuai kemampuanmu. Jangan membiasakan ibadah lalu meninggalkannya. (HR. Ad-Dailami)
 
Penjelasan:
Yang dimaksud ialah ibadah selain yang fardhu.
 
3. Amal (kebaikan) yang disukai Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. (HR. Bukhari)
 
4. Sebaik-baik ibadah ialah yang dirahasiakan (tidak dipamerkan). (HR. Asysyihaab)

5. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepada-Ku, niscaya Aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku menghindarkan kamu dari kemelaratan. Kalau tidak, Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan kerja dan Aku tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)
 
6. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah. (HR. Muslim)
thumbnail
Entry title: Ibadah
Rating: 100%
votes: 99998 ratings. 5 user reviews.
Reviewer: FADJAR STEMPEL
Item Reviewed: Ibadah

Om Fadjar Stempel bersama keluarga besar Stempel 13 Menit Jadi mengucapkan : "Selamat Hari Raya Iedul Fitri 1438 H"...

Dikirim oleh Stempel 13 Menit Jadi pada 20 Juni 2017


Aplikasi di Facebook
https://apps.facebook.com/hadits_hadits/ KOTA SOLO